Landschapskwaliteit en verbrede landbouw

Schaalvergroting van agrarische bedrijven zal veel kernkwaliteiten van Nationale Landschappen verder onder druk zetten, zo luid de conclusie van het in 2008 gepubliceerde WOT-rapport Helpt boeren de Nationale Landschappen. De negatieve effecten van schaalvergroting kunnen deels opgevangen worden door meer verbredingsactiviteiten in te passen als aanvulling op het inkomen. Bij hervormingen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie kan gerichte inkomenssteun voor maatschappelijke diensten ingezet worden.

neven-voorpagina-thesis3Er zijn volop potenties, maar de relatie tussen verbrede (of multifunctionele) landbouw en landschapskwaliteit is niet zo eenduidig en evenmin vanzelfsprekend, zo bleek uit een afstudeeronderzoek van Kees Neven in het Groene Woud. Wil verbrede landbouw bijdragen aan landschapskwaliteit dan moet daar zowel op bedrijfsniveau als op gebiedsniveau richting aan worden gegeven. In Het Groene Woud doet probeert men dat met een Streekmerk, maar ook andere gebieden als de Noordelijke Friese Wouden is op zoek hoe dat handen en voeten te geven. Het belonen van (hoogwaardige) groene diensten die bijdragen aan landschapskwaliteit kan ondernemers hierin stimuleren.