Verbinding met burgers

Er zijn steeds meer initiatieven om ‘boeren en burgers’ weer met elkaar in contact te brengen, maar dat blijkt nog niet zo eenvoudig. De laatste editie van syscope gaat dan ook over ‘Verbinding met burgers’, waarin allerlei projecten (uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV) staan beschreven  die hier op een of andere wijze bijdragen aan ‘verbinding’ met de maatschappij.

De actualiteit van de verbinding tussen veehouderij en maatschappij komt ook in de huidige gemeenteraadsverkiezingen naar voren. Zo besteedde Een Vandaag gister aandacht aan de discussie rondom megastallen in Vroomshoop. De variatie aan reacties op de site laten zien dat er veel verschillende argumenten en emoties rondom dit onderwerp spelen en illusteren daarmee mooi de complexiteit van de verbinding tussen ‘boeren en burgers’.