Voedselvisie “Ede, de proeftuin voor Food”

Door Lara Sibbing, MSc-student Organic Agriculture (contact: lara.sibbing@wur.nl)

Voedselvisie EdeTijdens mijn stage bij de gemeente Ede heb ik bijgedragen aan het opstellen van een beleidsvisie rond voedsel. Dit heeft geresulteerd de notitie ‘Ede, de Proeftuin voor Food’ die in het voorjaar aan het college van B&W is aangeboden.De voedselvisie van Ede is te downloaden van de webpagina Ede kiest voor Food waar ook een korte toelichting wordt gegeven.

Met deze visie, die voortborduurt op de toekomstvisie Ede 2025, laat de gemeente Ede zien waar zij op in wil zetten op foodgebied: proeftuin voor Food worden door Ede en Edenaren, bedrijven en organisaties te stimuleren en te inspireren op drie hoofdthema’s: (1) Innovatieve bedrijvigheid in de regio, (2) Sociaal & Gezond en (3) Onderwijs & werkgelegenheid. De nieuwe gemeenteraad zal zich binnenkort over de voedselvisie buigen. Op dit moment wordt er hard gewerkt om samen met Edenaren een strategie op te stellen om de doelstellingen uit de visie te bereiken.