Oratie Bettina Bock aan RUG over bevolkingsdaling en leefbaarheid in Noord Nederland

Dr ir Bettina Bock

Prof. dr ir Bettina Bock

Op 20 september a.s. houdt Bettina Bock, universitair hoofddocent bij de leerstoelgroep Rurale Sociologie van Wageningen Universiteit, haar oratie als bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) met als titel ‘Leegte en Ruimte; over bevolkingsdaling en leefbaarheid in Noord Nederland‘.

In de discussie over bevolkingsdaling en leefbaarheid ligt de nadruk doorgaans op leegte. Leegte die ontstaat als voorzieningen verdwijnen en de leegte die blijft als mensen verhuizen. In haar oratie stelt Bettina Bock naast leegte ook ruimte aan de orde. Ruimte voor vernieuwing en verandering, én ruimte voor nieuwe inzichten die ontstaat als we van perspectief wisselen en nieuwe vragen stellen. Lees verder het persbericht van RUG.

Bettina houd zich bezig met onderzoek naar de differentiatie van het platteland, tot uiting komend in de urbanisatie van sommige delen van het platteland en bevolkingsdaling en marginalisering in andere gebieden. Wat het laatste betreft kijkt ze onder andere naar burgerparticipatie en sociale innovatie als instrument om de kwaliteit van leven op pijl te houden en sociale voorzieningen te behouden. Verder gaat zij onderzoeken hoe de marginalisering van plattelandsgebieden verband houdt met de groeiende territoriale ongelijkheid in Europa. Ze is ook sterk geïnteresseerd in de rol van mobiliteit en migratie, de rol die (tijdelijke) bewoners van het platteland spelen in plattelandsontwikkeling, de netwerken tussen mensen en gebieden die voortkomen uit mobiliteit en de kansen die dit biedt voor bovenregionale en transnationale samenwerking in plattelandsontwikkeling.

Daarnaast is ze geïnteresseerd in de verstedelijking van het platteland en de veranderende normen en waarden rondom agrarische productie zoals die met name tot uiting komen in discussies rondom dierhouderij en dierenwelzijn.

Meer informatie? Bettina Bock: b.b.bock@rug.nl or bettina.bock@wur.nl