Thesis/stage: Effect van onderwijs en zorg op de boerderij

Er zijn te veel leerlingen die uitvallen in het onderwijs. Het aantal zogeheten ‘thuiszitters’ blijft de afgelopen schooljaren stijgen. Om deze leerlingen niet in de steek te laten zijn in het land vele initiatieven ontwikkeld om op een (zorg)boerderij naast zorg ook onderwijs te geven. Uit enquêtes en interviews die het afgelopen jaar zijn gehouden blijkt dat de ervaringen vaak positief zijn. Bij meer dan 90% van de leerlingen leidt de plaatsing op de boerderij tot een positieve ontwikkeling. Het aantal leerlingen dat na enige tijd weer naar school gaat ligt boven de 50%.

Bij een aantal boerderijen wordt de ontwikkeling van de leerlingen en de uitstroom goed gemonitord. Deze zorgboeren willen graag weten hoe het met de leerlingen gaat nadat zij zijn gestopt bij de boerderij en weer naar school gaan. Waar zij benieuwd naar zijn is hoe de leerlingen en de ouders de boerderij periode hebben ervaren, wat deze periode voor hen heeft betekend, wat ze hebben geleerd, hoe het nu met de leerlingen gaat en hoe het met hen zou zijn vergaan als de boerderij er niet was geweest.

Het plan is een aantal leerlingen en hun ouders te benaderen en hen te interviewen en een vragenlijst af te nemen. Meer inzicht in de effecten van onderwijs op de boerderij voor leerlingen dien in het onderwijs uitvallen is belangrijk om deze nieuwe sector verder te kunnen ontwikkelen.

De thesis/stage (start: voorjaar/zomer 2021) is onderdeel van een landelijk project waarin Wageningen Research samenwerkt met zorgboeren die onderwijszorgarrangementen bieden, scholen, Radboud Universiteit en Kohnstamm Instituut. Meer informatie: Jan Hassink, Wageningen Plant Research. Jan.hassink@wur.nl / 0317 480576. Zie ook eerdere blog.