Sociale cohesie in dorpen

Rurale Sociologie heeft onderzoek gedaan naar sociale cohesie in de Overijsselse dorpen Lierderholthuis en Wesepe. Het onderzoek is verricht op verzoek van het Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel. De resultaten zijn afgelopen weken besproken met dorpsbewoners.Saamhorigheid en een rijk verenigingsleven, dat zijn de kenmerken die de ondervraagden noemden als hen gevraagd werd naar de identiteit van hun dorp. Het zijn de traditionele ideeën over het dorpsleven. Toch blijkt een mythe over de sociale verbondenheid niet houdbaar: of mensen oorspronkelijk bewoner zijn of import, dat maakt weinig uit voor sociale verbondenheid en deelname aan het verenigingsleven. Wel telt de duur van het verblijf in het dorp. Doordat we met z’n allen steeds mobieler zijn geworden, hebben steeds meer mensen uitgebreide sociale contacten buiten het dorp, familie, vrienden, kennissen, noem maar op. Maar dat blijkt geen invloed te hebben op de sociale cohesie: alle werk- en privécontacten elders gaan niet ten koste van de identiteit als dorpsbewoner. Veel mensen die elders een rijk sociaal leven hebben, zetten zich maar wat graag in voor hun dorp. Een opvallende bevinding van de onderzoekers is dat vrouwen zich vaak iets minder gewaardeerd voelen dan mannen. Daarnaast kunnen de vrouwen de sociale cohesie beter en uitgebreider benoemen. Een hypothese hierover zou nader getoetst kunnen worden: misschien staan vrouwen wat minder in de picture, is hun inzet meer verscholen. Ook bleek uit het onderzoek dat ouderen zich om verschillende redenen lijken terug te trekken uit het dorpsleven. Naar aanleiding van het onderzoek gaan verschillende organisaties zich in de toekomst specifieker richten op de rol van ouderen en de ondersteuning van vrouwenactiviteiten. Ook gaan dorpsbewoners na op welke manieren bijvoorbeeld vrouwen en ouderen beter bereikt kunnen worden via het (nog te verbouwen) dorpshuis. Na de zomer worden de eindresultaten gepresenteerd tijdens een conferentie. Voor meer info: Don Weenink, don.weenink@wur.nl.

Het onderzoek is verricht samen met de Wetenschapswinkel van Wageningen Universiteit en andere organisaties betrokken bij het Overijsselse opbouw- en vormingswerk zoals VariyaZijactief Overijssel, PKN.  Zie ook de scriptie van Irna Hofman over dit onderzoek.