One village, two worlds: How do rural dwellers perceive local farmers? Thesis/internship opportunity

This thesis/research internship opportunity is a part of a broader Science Shop project which, together with local stakeholders, explores possibilities of connecting producers to local inhabitants in the municipality of Laarbeek of the Dutch province Nord Brabant.

Preliminary insights suggest a disconnect between the inhabitants of this rural area and the local farmers. We are thus looking to conduct a survey to explore local opinions. Furthermore, it would be interesting to see how media representations and national-wide debates on issues such as the nitrogen crisis or the protein transition shape local understandings and relations between citizens and farmers.

The research speaks to broader debates on rural development and the role of agriculture in society. The results should indicate possible avenues for bridging the gap between producers and citizen-consumers. 

The precise delineation of the research and the methods used are open to student’s creative suggestions. Considering the research population, a working knowledge of the Dutch language is an asset. Starting dates are flexible, with results delivered by the end of May the latest. For more information contact Lucie Sovová lucie.sovova@wur.nl

Stage mogelijkheid voor studenten met agrarische affiniteit

Dirksen Management Support

Bij agrarisch adviesbureau Dirksen Management Support brengen we melkveehouders uit heel Nederland bij elkaar in agrarische studiegroepen. Het doel? Leren van elkaars ervaringen, vergelijken van bedrijfsresultaten en discussiëren over bedrijfsstijlen en keuzes. Om de meest leerzame en interessante gesprekken te creëren, maken wij onze groepsindelingen op basis van regio’s. Met als resultaat dat onze boeren kunnen sparren over problemen die voor hun van toepassing zijn. Daarnaast geeft deze indeling op een juiste manier weer hoe boeren presteren in relatie tot vergelijkbare andere bedrijven. Dit houdt je als melkveehouder scherp en geeft relevante inzichten. Zowel in onderdelen waar het bedrijf goed presteert of waar nog kansen liggen die benut kunnen worden. Ons motto luidt dan ook: “Alleen ben je sneller, samen kom je verder!”

Dirksen Management Support werkt al vanaf 1996 met gegevens vanaf het melkveebedrijf. Dit heeft geleid tot een enorme dosis ervaring en kennis op het gebied van verwerking van deze data. Naast studiegroep begeleiding werkt DMS voornamelijk veel samen in projecten voor de kringloopwijzer. De kringloopwijzer loopt als een rode draad door het melkveebedrijf heen. Op basis van kringloopwijzercijfers komt er veel informatie naar voren over oogst-, rantsoen-, en efficiëntie resultaten. Meer recentelijk zijn er ook samenwerkingen omtrent CO2, biodiversiteit, mestbeleid (BEP-pilot). Enkele hoofdonderwerpen die besproken worden zijn: Kringloopwijzer, Bodembeheer, Voermanagement en nog veel meer… Voor kringloopwijzers heeft DMS een geavanceerd systeem ontwikkeld waarmee de cijfers gecontroleerd en verwerkt worden tot analyses in compacte overzichten. Niet alleen het analyseren van data, maar ook het begeleiden van project groepen en het managen van projecten in het algemeen is een onderdeel binnen Dirksen Management Support.

Wanneer je stage loopt bij Dirksen Management Support krijg je de kans om een kijkje te nemen bij de brede taken van het bedrijf. Bij het deelnemen aan studiegroepen leer je veel van de sociale kanten en het overbrengen van kennis richting de boer. Onderzoek kan worden gedaan naar het innovatietraject richting kringlooplandbouw, het gebruik van nieuwe technologieën in de landbouw, acceptatie richting kringlooplandbouw voor zowel boer als consument, bewustwording van “the need to develop” voor de boer, communicatie strategieën voor boeren en consument, etc. Mocht je liever met het data bestand en cijfers werken voor een wat meer Bèta onderzoek kan dat natuurlijk ook! Ideeën voor onderwerpen zijn welkom!

Profiel kandidaat

We zijn op zoek naar een student met affiniteit voor de agrarische sector. Een student die gemakkelijk contact legt met zowel de boer als andere actoren in de sector. Om die rede zoeken we dan ook een student die goed Nederlands spreekt.

Nog steeds geïnteresseerd? Mail ons, inclusief je CV en interesse voor een stageonderwerp. Wat zijn jou skills die je graag zou willen toepassen bij DMS, of willen verbeteren? Wanneer zou je willen beginnen en hoe lang wil je stage lopen? We zijn benieuwd!

Contact

 • Kim Hahn, kimhahn@dmsadvies.nl
 • Hans Dirksen hansdirksen@dmsadvies.nl

Voor de aanvang van deze stage neem je contact op met Thesis.RSO@wur.nl ter goedkeuring van de stage

Thesis/research internship: Connecting producers and consumers through local grassroots initiatives: the case of the Tiny Restaurant

The Tiny Restaurant in Laarbeek

This thesis/research internship opportunity is a part of a broader Science Shop project evaluating the Tiny Restaurant initiative. The Tiny Restaurant is a pop-up restaurant deployed at various places (such as schools, sports clubs, village squares) with the goal to bring diverse groups of people together around locally produced, sustainable, artisanal and seasonal food. This initiative was started by Stichting MIEP, a non-governmental organization based in Laarbeek, Nord Brabant. After two years of working together with diverse groups of inhabitants (e.g. social welfare clients, school kids), Stichting MIEP is looking to evaluate how successful the Tiny Restaurant is in forging lasting producer-consumer relations.

This thesis will follow up on an ACT project during which a first assessment of the Tiny Restaurant is performed, and it will also look for similar examples (in the Netherlands or internationally) of grassroots initiatives working to connect producers and consumers. The broad questions the research should tackle are:

 • How can rural grass-roots initiatives contribute to connecting local producers and citizens?
 • What strategies have been used (successfully or not) to make local food and its producers more visible?
 • How does the Tiny Restaurant contribute to lasting bonds between local producers and citizens?

Project duration: September 2021 – May 2022

For more information contact Lucie Sovová lucie.sovova@wur.nl

Stage / Thesis vacature: De vegetarische voedselomgeving in Almere

Onderzoek door en onder Wageningse studenten laat zien dat een vegetarisch dieet in Wageningen grotendeels geaccepteerd is: vleesetende huisgenoten passen relatief makkelijk de avondmaaltijd aan om een vegetarisch dieet van huisgenoten te accommoderen, en juichen dit soms zelfs toe.

In het licht van de eiwittransitie is dit een hoopvolle bevinding, maar we weten ook dat Wageningse studenten een vrij specifieke doelgroep vormen. Daarom willen we dit onderzoek herhalen in Almere. Almere is een ‘gemiddelde’ stad als we het hebben over inkomen en opleidingsniveau, en kent een groot aantal nationaliteiten (en daarbij horende diëten).

Het lectoraat Stedelijke Voedselvraagstukken van Aeres Hogeschool Almere is op zoek naar een student die deze vraag wil oppakken in de vorm van een afstudeeronderzoek of stage.

Meer informatie: Esther Veen (e.veen@aeres.nl) of Anke de Vrieze (anke.devrieze@wur.nl)

Announcing for Fall 2021: The ConvivAG LAB

Research Opportunities for PhD and Masters Students!

ConvivAG LAB is a collaborative research “lab” for scholars and students undertaking critical studies at the intersections of Convivial Conservation and Regenerative Agriculture. Together we will explore roles on ongoing projects and support for independent and thesis projects; we will meet regularly to discuss works in progress; and we will co-build bibliographies and participate in field trips to relevant agroecological projects.

Meetings will take place once or twice per month.

INTRODUCTORY MEETING: Wednesday September 29, 09.30 AM.

FIRST WORKS-IN-PROGRESS : Wednesday, October 12, 2 PM.

FEATURED PROJECTS:

 • Regenerative Agriculture: Practices, Tradeoffs, Origins, Erasures

This project is amassing an archive of cultivation practices considered to be “Regenerative” by various groups and in different places, toward a) assessing the growing diversity of practices, b) highlighting ecological and social tradeoffs among them, and c) tracing practices to indigenous and traditional origins.

 • Genealogies of Sustainability

This project is mapping the terminology of Regenerative Agriculture in conversation with discourses of sustainability in various regions over the past century, toward better understanding social, political, economic ramifications of sharing and discarding language of advocacy. Data collection includes literature review; interviews with farmers, soil scientists, indigenous community leaders, and policymakers; as well as a virtual questionnaire. We are also collecting data from social media, documentary film, podcasts, and interviews, asking how is multispecies conviviality and the act of cultivating greater biodiversity in agriculture depicted in media, by whom, and to what end, with particular attention on the movement of symbols and tropes across advocacy and corporate advertising spheres.

 • Soil Carbon Banking: Markets, Technologies, and Conviviality in Agriculture

Postdoctoral researcher Serena Stein’s focus project, this project accompanies “new/old” possibilities for soil carbon sequestration or “soil carbon banking,” across southern Africa, the United States, and The Netherlands, as they both repeat and diverge from past experiments in carbon trade, commodifying nature, and foreign aid interventions in agrarian landscapes. It involves investigations into changing soil relations; land use and access in racialized settler colonial landscapes; emerging blockchain technology for auditing soil carbon and opportunistic industries; as well as development politics of conservation.

Contact Serena Stein: serena.stein@wur.nl for a link to the first meeting to see about possibilities, ask questions, and find out upcoming meetings.

Our Education Coordinators can also provide information on thesis and internships, thesis rings, and much more: thesis.sdc@wur.nlthesis.rso@wur.nl

Thesis / stage vacature: Regionale initiatieven voor de transitie naar een duurzaam voedselsysteem

Achtergrond

Ons voedselsysteem is verre van duurzaam. De huidige voedselconsumptie en -productiepatronen dragen sterk bij aan een aantal urgente duurzaamheidsopgaven op het gebied van de gezondheid en welzijn van mens, dier en planeet. Deze duurzaamheidsopgaven zijn geen losstaande problemen; het zijn gerelateerde symptomen van een niet-duurzaam voedselsysteem. In de Nederlandse agrofood sector en daarbuiten zijn vele innovatieve ondernemers, burgers, coalities en andere partijen al actief bezig met de verduurzaming van het voedselsysteem, bijvoorbeeld in het realiseren van korte ketens, het verbinden van stad en platteland, de eiwittransitie, regeneratieve, natuur-inclusieve landbouw en true cost accounting. Daarin is er een groeiende beweging naar gebiedsgericht werken met regionaal georganiseerde netwerken die aansluiten op landschappelijke kenmerken, biodiversiteit, de culturele eigenheid en sociale verbanden van een regio. In een landelijk project gefinancierd door de NWO gaan we in kaart brengen wat voor soort initiatieven in verschillende regio’s zijn ontwikkeld die kunnen bijdragen aan de gewenste transitie en hoe ze aan hun ambities werken.

De thesis/stage opdracht

Je kunt binnen dit landelijke project bijdragen aan de analyse van de verschillen en overeenkomsten tussen initiatieven in doelen, aanpak, betrokken partners en belemmeringen en kansen. Er is een vragenlijst opgesteld waarmee de kenmerken van een groot aantal regionale initiatieven in kaart worden gebracht. Als vervolgstap kun je regionale initiatieven benaderen en met hen verder in beeld brengen wat  hun doelen en ambities zijn, welke kansen en belemmeringen zij ervaren, wat hun strategie is om bij te dragen aan veranderingen en wat hun impact zij willen bereiken op sociaal, ecologisch en economisch gebied.

Je kunt je ook richten op één of enkele regionale initiatieven en met  hen in een vorm van co-creatie verkennen hoe succesvol hun aanpak is, wat het initiatief tot dusver heeft bereikt op sociaal, ecologisch en economisch gebied,  hoe de impact van het initiatief versterkt kan worden en hoe belemmeringen kunnen worden opgelost.

Periode: voorjaar, zomer of najaar 2021

Meer informatie: Henk Oostindie (RSO): henk.oostindie@wur.nl; Jan Hassink: jan.hassink@wur.nl;

MSc thesis opportunity: A multi-method approach to assess the sustainability of the quinoa value chain in France

Duration: 6 months

Languages: English and French

Credits: 33-36 ECTS (programme dependent)

Start Date: As soon as possible

Quinoa is experiencing a global expansion of cultivation all around the world. France is one the most important producers of quinoa in Europe. Yet the sustainability of French quinoa production systems remains under-researched. This includes familiar debates of organic versus conventional production, as well as the viability of ‘farm to fork’ transportation and distribution systems.

The MSc candidate will assess the sustainability of the quinoa value chain in France. The candidate will conduct interviews with members of the cooperative “Quinoa d’Anjou” assessing the sustainability combining quantitative and qualitative approaches.

Following the current restrictions, the interviews will be conducted online.

Objectives:

 • Combining quantitative and qualitative data to assess the sustainability of quinoa value chain of the cooperative of Anjou in France.
 • Conduct a Life Cycle Assessment testing the MEANS program. Training will be provided.

Supervision team:

 • Mark Vicol, Assistant Professor in RSO
 • Federico Andreotti, PhD Candidate in GRS

Advisors:

 • Didier Bazile, researcher at CIRAD, France
 • Cécile Bessou, researcher at CIRAD, France

Relevant literature:

 • Alandia, G., Rodriguez, J. P., Jacobsen, S. E., Bazile, D., & Condori, B. (2020). Global expansion of quinoa and challenges for the Andean region. Global Food Security, 26, 100429.
 • Bazile, D., Jacobsen, S. E., & Verniau, A. (2016). The global expansion of quinoa: trends and limits. Frontiers in Plant Science, 7, 622.
 • Jouini, M., Burte, J., Biard, Y., Benaissa, N., Amara, H., & Sinfort, C. (2019). A framework for coupling a participatory approach and life cycle assessment for public decision-making in rural territory management. Science of the Total Environment, 655, 1017-1027.

Requirements:

 • Interest in Agroecology studies, value chain studies and/or sustainable development
 • Interests and/or knowledge of food value chains: production, processing, distribution
 • Skills for conducting interviews remotely and data analysis
 • French language fluency is required.

If interested please contact federico.andreotti@wur.nl

Stage mogelijkheid voor studenten met agrarische affiniteit

Dirksen Management Support

Bij agrarisch adviesbureau Dirksen Management Support brengen we melkveehouders uit heel Nederland bij elkaar in agrarische studiegroepen. Het doel? Leren van elkaars ervaringen, vergelijken van bedrijfsresultaten en discussiëren over bedrijfsstijlen en keuzes. Om de meest leerzame en interessante gesprekken te creëren, maken wij onze groepsindelingen op basis van regio’s. Met als resultaat dat onze boeren kunnen sparren over problemen die voor hun van toepassing zijn. Daarnaast geeft deze indeling op een juiste manier weer hoe boeren presteren in relatie tot vergelijkbare andere bedrijven. Dit houdt je als melkveehouder scherp en geeft relevante inzichten. Zowel in onderdelen waar het bedrijf goed presteert of waar nog kansen liggen die benut kunnen worden. Ons motto luidt dan ook: “Alleen ben je sneller, samen kom je verder!”

Dirksen Management Support werkt al vanaf 1996 met gegevens vanaf het melkveebedrijf. Dit heeft geleid tot een enorme dosis ervaring en kennis op het gebied van verwerking van deze data. Naast studiegroep begeleiding werkt DMS voornamelijk veel samen in projecten voor de kringloopwijzer. De kringloopwijzer loopt als een rode draad door het melkveebedrijf heen. Op basis van kringloopwijzercijfers komt er veel informatie naar voren over oogst-, rantsoen-, en efficiëntie resultaten. Meer recentelijk zijn er ook samenwerkingen omtrent CO2, biodiversiteit, mestbeleid (BEP-pilot). Enkele hoofdonderwerpen die besproken worden zijn: Kringloopwijzer, Bodembeheer, Voermanagement en nog veel meer… Voor kringloopwijzers heeft DMS een geavanceerd systeem ontwikkeld waarmee de cijfers gecontroleerd en verwerkt worden tot analyses in compacte overzichten. Niet alleen het analyseren van data, maar ook het begeleiden van project groepen en het managen van projecten in het algemeen is een onderdeel binnen Dirksen Management Support.

Wanneer je stage loopt bij Dirksen Management Support krijg je de kans om een kijkje te nemen bij de brede taken van het bedrijf. Bij het deelnemen aan studiegroepen leer je veel van de sociale kanten en het overbrengen van kennis richting de boer. Onderzoek kan worden gedaan naar het innovatietraject richting kringlooplandbouw, het gebruik van nieuwe technologieën in de landbouw, acceptatie richting kringlooplandbouw voor zowel boer als consument, bewustwording van “the need to develop” voor de boer, communicatie strategieën voor boeren en consument, etc. Mocht je liever met het data bestand en cijfers werken voor een wat meer Bèta onderzoek kan dat natuurlijk ook! Ideeën voor onderwerpen zijn welkom!

Profiel kandidaat

We zijn op zoek naar een student met affiniteit voor de agrarische sector. Een student die gemakkelijk contact legt met zowel de boer als andere actoren in de sector. Om die rede zoeken we dan ook een student die goed Nederlands spreekt.

Nog steeds geïnteresseerd? Mail ons, inclusief je CV en interesse voor een stageonderwerp. Wat zijn jou skills die je graag zou willen toepassen bij DMS, of willen verbeteren? Wanneer zou je willen beginnen en hoe lang wil je stage lopen? We zijn benieuwd!

Contact

 • Kim Hahn, kimhahn@dmsadvies.nl
 • Hans Dirksen hansdirksen@dmsadvies.nl

Voor de aanvang van deze stage neem je contact op met Jessica de Koning (Thesis.RSO@wur.nl) voor een intake om begeleider en goedkeuring te krijgen voor de stage.

MSc thesis opportunity: Sustainable Food Systems Research for Impact

Duration: 6 months

Language: English

Credits: 33-36 ECTS (programme dependent)

Start Date: As soon as possible 

Are you passionate about food system transformation?  We are looking for students to review 20 years of practical case studies, which have been conducted for international research and innovation projects, and to follow up on key cases of food system transformation, looking at success and failure. Your job will be to dig deep into real-world examples of people, organizations and networks that are trying to change our food systems.  You will identify trends, opportunities and challenges and drawing on sociological theories, you will analyse the data to help advance our understanding of food system transformation.

The supervision team includes:

 • Professor Han Wiskerke, Chair of RSO
 • Dr Jessica Duncan, Associate Professor in RSO

Eligibility:

 • MSc student from MDR, MID, MOA, MCH and MFT who wish to work on an RSO thesis.
 • Candidates should have a strong interest in food system research and a passion for social justice.
 • Candidates should have good knowledge of (and preferably experience with) qualitative research methods, in particular document analysis and interviewing.
 • Very good organizational skills and experience/interest in developing databases is an asset.  

If interested please contact jessica.duncan@wur.nl

Thesis ‘Ervaringen op de Biologische moestuin’

Het Leger des Heils heeft de wetenschapswinkel van Wageningen UR gevraagd onderzoek te doen naar verschillende aspecten van haar biologische moestuin in Amsterdam Noord, één van haar vier werkbedrijven.


Deelnemers die op de tuin komen vormen een kwetsbare groep: zij worstelen veelal met complexe problemen, op diverse levensgebieden. Hoewel hun begeleiders aangeven dat de tuin voor veel van hen een fijne plek is om te zijn en te werken, kent de tuin ook een aantal moeilijkheden. Eén daarvan is dat niet alle plekken op de tuin bezet zijn: niet alle woonbegeleiders van het Leger des Heils lijken de weg naar de tuin te kunnen vinden voor hun cliënten.


Eén van de doelstellingen van het project is daarom inzicht te geven in wat de tuin betekent voor deelnemers, en wat redenen zijn om juist niet (meer) op de tuin te willen werken. Daarom bieden wij een thesismogelijkheid met de volgende onderzoeksvraag aan:


Wat zijn de ervaringen van deelnemers en oud-deelnemers met de biologische moestuin van het Leger des Heils in Amsterdam-Noord? Wat zijn redenen van niet-deelnemers om niet op de tuin te willen werken?


Mogelijke onderzoeksmethoden: literatuurstudie over mogelijke effecten van het werken in een groene omgeving op de (mentale) gezondheid, en interviews met deelnemers en niet-deelnemers.


Zie voor meer informatie over het project: https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/wetenschapswinkel/Projecten/Show/Groene-begeleiding-Leger-des-Heils-de-biologische-moestuin.htm


Geïnteresseerd? Mail esther.veen@wur.nl