Oratie Bettina Bock aan RUG over bevolkingsdaling en leefbaarheid in Noord Nederland

Dr ir Bettina Bock

Prof. dr ir Bettina Bock

Op 20 september a.s. houdt Bettina Bock, universitair hoofddocent bij de leerstoelgroep Rurale Sociologie van Wageningen Universiteit, haar oratie als bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) met als titel ‘Leegte en Ruimte; over bevolkingsdaling en leefbaarheid in Noord Nederland‘.

In de discussie over bevolkingsdaling en leefbaarheid ligt de nadruk doorgaans op leegte. Leegte die ontstaat als voorzieningen verdwijnen en de leegte die blijft als mensen verhuizen. In haar oratie stelt Bettina Bock naast leegte ook ruimte aan de orde. Ruimte voor vernieuwing en verandering, én ruimte voor nieuwe inzichten die ontstaat als we van perspectief wisselen en nieuwe vragen stellen. Lees verder het persbericht van RUG. Continue reading

BSc Thesis vacatures: o.a. Gezondheidszorg & Krimp en Vluchtelingenopvang

BSc Thesis vacatures: o.a. Gezondheidszorg & Krimp en Vluchtelingen opvangMocht je geïnteresseerd zijn in één van de volgende onderwerpen, dan zouden we je graag begeleiden tijdens het schrijven van je BSc Thesis. Momenteel zoeken we studenten voor de volgende onderwerpen:

Bachelor Gezondheid en Maatschappij:

  1. Verkenning van onderzoek naar initiatieven om (eerstelijns) gezondheidszorg op een nieuwe manier veilig te stellen in plattelandsgebieden, die te maken hebben bevolkingsdaling. Daarbij gaat het mij met name om ervaringen elders in Europa. Het achterliggende probleem is dat het steeds moeilijk wordt om huisartsen te vinden die zich willen vestigen in plattelandsgebieden. Ik ben betrokken bij een groep huisartsen in Nederland die nieuwe mogelijkheden willen verkennen om huisartsenzorg zo te organiseren die tegemoet komt aan de zorgvraag vanuit de bewoners maar het bieden van zorg ook aantrekkelijker maakt voor de nieuwe generatie huisartsen.
27-02-2008. Ganzedijk. Nederland. Het Oost-Groningse dorp Ganzedijk moet tegen de vlakte ivm. de leegloop. De grond wordt teruggegeven aan de natuur. Foto : Karel Zwaneveld

Foto : Karel Zwaneveld

Continue reading