Ede in kaart – uitwerking visie rond thema ‘Sociaal en Gezond’ door studenten WU

Een groep studenten heeft in kader van ‘Academic Consultancy Training’ een opdracht uitgewerkt voor de gemeente Ede. Afgelopen vrijdagochtend is dat aan de gemeente gepresenteerd en in de middag ook aan onze leerstoelgroep op zorgboerderij Makandra in Ede. Hieronder de Samenvatting. Voor meer informatie: hanne.bookelmann@wur.nl.

Ede strategie

Samenvatting De gemeente Ede heeft in 2014 de visie ‘Ede, de Proeftuin voor Food’ opgesteld. Voor het uitdragen van deze visie is een samenwerkingsverband aangegaan dat bestaat uit de gemeente Ede, het NISB, de academische werkplaats AGORA en de Alliantie Voeding Gelderse Vallei. Het opstartende karakter van het samenwerkingsverband vraagt om een eerste stap in het concretiseren van de voedselvisie. Naar aanleiding daarvan is een projectteam vanuit de Wageningen University ingeschakeld. Het doel van het eindresultaat is een aanzet te geven voor de invulling van de strategische agenda voor het realiseren van de visie ‘Ede, de Proeftuin voor Food’ op het thema ‘Sociaal en Gezond’.

Continue reading