Farmers’ perception of opportunities for farm development – PhD thesis by Ron Methorst

methorst-thesis-coverNovember 18, 2016 at 4.00 pm Ron Methorst will defend his PhD-thesis ‘Farmers’ perception of opportunities for farm development‘ in the Auditorium of Wageningen University.

The full thesis will be available after the defence ceremony. See the Abstract below. The ceremony will be live streamed by WURTV but can be viewed later as well.

Ron Methorst is affiliated at the Aeres University of Applied Sciences in Dronten (Aeres Hogeschool Dronten). For more information you can contact r.methorst@aeres.nl 

Continue reading

Boeren en buren door Ron Methorst – TED CAH Vilentum

Afgelopen dinsdag 4 februari heeft Ron Methorst zijn TED talk Boeren en Buren gehouden op CAH Vilentum waarin hij schets hoe de landbouw zich heeft ontwikkeld  in een veranderende (stedelijke) omgeving en de boeren van deze tijd ook  weer voor de uitdaging staan om de relatie met hun natuurlijke en sociale omgeving opnieuw vorm en inhoud te geven. Ron onderzoekt dit voor Kampereiland en wil hierop promoveren. Zijn verhaal is terug hieronder te kijken. Meer weten? Vraag het Ron zelf: r.methorst@cahvilentum.nl

MSc thesis onderzoek Landbouw en Omgeving in Mastenbroek

Hoe zien boeren-ondernemers de mogelijkheden voor hun eigen bedrijf als er vanuit de omgeving beperkingen zijn? Doe mee in het promotieonderzoek van Ron Methorst deze winter.

Ron Methorst is docent CAH Vilentum Dronten en doet promotieonderzoek bij de leerstoelgroep Rurale Sociologie van Wageningen Universiteit. Zijn onderzoek richt op de vraag hoe boeren inspelen op een veranderende omgeving. Vraag Ron voor meer informatie: ron.methorst@wur.nl.  Of bekijk zijn blog over het verloop van het onderzoek.

Een goede relatie tussen het agrarisch bedrijf en haar omgeving is –opnieuw- van belang. Zeker in een dichtbevolkt land als Nederland is er al gauw sprake van ‘spanning’ tussen de omgeving van het agrarisch bedrijf (natuur, landschap, stad) en de ontwikkelmogelijkheden van het bedrijf. Met gebiedsprocessen en projecten worden op allerlei plekken mogelijkheden onderzocht, Mensen ‘om de boer heen’ houden zich volop bezig met de ontwikkelmogelijkheden van die boer. Hoe ziet die boer, die agrarisch ondernemer het nu zelf? Hoe zie hij de mogelijkheden voor zijn bedrijf in zijn situatie? Welke factoren zijn daarin met name bepalend?

Mastenbroek Thesis onderzoekIn Kampereiland, het grootste aaneengesloten pachtgebied van Nederland, is in februari 2013 een uitgebreide enquête uitgevoerd met een goede respons. Deze enquête willen we (aangepast) herhalen in de polder Mastenbroek, een van de oudste polder van Nederland. Beide gebieden zijn onderdeel van  ationaal Landschap IJsseldelta (dus bijzondere landschap en natuurwaarden). Het grote verschil: 100% eigendomsbedrijven en 100% pachtbedrijven.

Continue reading