Kulturhusen en Dorpshuizen in Gezonde kernen in Twente: Opdracht voor een master thesis student (of meerdere theses)

Vraag: De Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen (OVKK) in samenwerking met de gemeente Wierden wil de bijdrage van ‘Kulturhusen’ en Dorpshuizen aan de leefbaarheid en vitaliteit van dorpskernen in kaart brengen en versterken. Ook wil men verschillen in beeld brengen tussen Kulturhusen en Dorpshuizen en ideeën verzamelen die plaats kunnen vinden in die buurthuizen, waardoor hun exploitatie beter wordt.

Het behouden en versterken van sociale vitaliteit van het platteland is een van de belangrijke speerpunten die wordt genoemd in de Twentse Kracht! Groene Metropool Twente, een visie op gebiedsontwikkeling 2014-2020. De visie geeft aan dat naast innovatie op technisch gebied, ook behoefte aan sociale innovatie ter versterking van de sociale vitaliteit.

Betrokken stakeholders zijn: de buurt- en dorpshuizen, bewoners, Landschap Overijssel, Overijsselse Vereniging voor Continue reading