Studenten gezocht: onderzoek Usseler es

De  Vereniging tot Behoud Usselo en Usseler es (VBU) zoekt studenten die meewerken aan een onderzoek naar identiteitsdragers van de Usseler es, zoals die tot uiting komen in verhalen, beleving en emotionele waarden van bewoners, gebruikers, lokale en regionale burgerij en naar de sociaal-economische betekenis hiervan voor het gebied.

Het onderzoek maakt deel uit van een project dat in het voorjaar van 2010 van start gaat en een looptijd van ca. 10 maanden kent.

De Usseler es is de grootste krans-es van Noordwest Europa, gelegen in de zuidwestelijke stadsrandzone van Enschede en is als zodanig een zeer belangrijk cultuurhistorisch, archeologisch, landschappelijk en landbouwkundig complex. De Vereniging tot Behoud Usselo en de Usseler Es heeft in 2008 een zienswijze ingediend naar aanleiding van het ontwerp bestemmingsplan voor een modern gemengd bedrijventerrein op deze unieke plek. Deze zienswijze: “Usseler es: Behoud door Ontwikkeling?” houdt in dat de unieke landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten behouden blijven en uitgangspunt zijn voor de ontwikkeling, dat wil zeggen het open houden van de bolling van de es en eventueel een beperkte verdichting van de krans van boerderijen en schuren.

Demografische ontwikkelingen in de regio wijzen echter op een krimpsituatie vanaf 2020. Dit is aanleiding tot een serieuze bezinning op sociaal-economische en ruimtelijke investeringen. Nieuwe functies die passen bij de kansen van dit unieke gebied en specifieke behoefte van de stad en regio zouden ontwikkeld moeten worden, zoals toerisme en recreatie, innovatieve vormen van land- en tuinbouw en passende bedrijvigheid in de krans. Deze zienswijze vraagt om uitwerking. De voorliggende opdracht is om meer inzicht te bieden in de sociaal-economische betekenis hiervan.

Studenten met interesse kunnen contact opnemen met collega Rudolf van Broekhuizen (Rudolf.vanBroekhuizen@wur.nl) van Rurale Sociologie (tel. 0317-483833)