MSc thesis onderzoek Landbouw en Omgeving in Mastenbroek

Hoe zien boeren-ondernemers de mogelijkheden voor hun eigen bedrijf als er vanuit de omgeving beperkingen zijn? Doe mee in het promotieonderzoek van Ron Methorst deze winter.

Ron Methorst is docent CAH Vilentum Dronten en doet promotieonderzoek bij de leerstoelgroep Rurale Sociologie van Wageningen Universiteit. Zijn onderzoek richt op de vraag hoe boeren inspelen op een veranderende omgeving. Vraag Ron voor meer informatie: ron.methorst@wur.nl.  Of bekijk zijn blog over het verloop van het onderzoek.

Een goede relatie tussen het agrarisch bedrijf en haar omgeving is –opnieuw- van belang. Zeker in een dichtbevolkt land als Nederland is er al gauw sprake van ‘spanning’ tussen de omgeving van het agrarisch bedrijf (natuur, landschap, stad) en de ontwikkelmogelijkheden van het bedrijf. Met gebiedsprocessen en projecten worden op allerlei plekken mogelijkheden onderzocht, Mensen ‘om de boer heen’ houden zich volop bezig met de ontwikkelmogelijkheden van die boer. Hoe ziet die boer, die agrarisch ondernemer het nu zelf? Hoe zie hij de mogelijkheden voor zijn bedrijf in zijn situatie? Welke factoren zijn daarin met name bepalend?

Mastenbroek Thesis onderzoekIn Kampereiland, het grootste aaneengesloten pachtgebied van Nederland, is in februari 2013 een uitgebreide enquête uitgevoerd met een goede respons. Deze enquête willen we (aangepast) herhalen in de polder Mastenbroek, een van de oudste polder van Nederland. Beide gebieden zijn onderdeel van  ationaal Landschap IJsseldelta (dus bijzondere landschap en natuurwaarden). Het grote verschil: 100% eigendomsbedrijven en 100% pachtbedrijven.

Continue reading

3 Thesis topics offered

The Rural Sociology Group offers three interesting thesis topics for Master students of Wageningen University.

  • Gender and multifunctional farming
  • Increase in succession by farm daughters
  • Intra-European rural mobility

Interested? For all topics contact Bettina Bock: bettina.bock@wur.nl


Gender and multifunctional farming

The Rural Sociology Group is looking for a Master student who is interested in doing research among multifunctional farm women in the Netherlands. Research into the position of women in family farming started in the late seventies, early eighties. It demonstrated women’s unequal position in terms of professional recognition, payment and political representation but also stressed their importance in Continue reading

Sense of place in a neighbourhood in Groningen: request for a master student

The Rural Sociology Group is looking for a master student who is willing to do his or her master student in the city of Groningen. In Groningen an urban working group of citizens aims to establish an ecological walking route in their neighbourhood Helpman/Wijert. This working group needs support in their process. A group of students from Larenstein has already helped them with a plan and communication.

The aim is to involve the neighbourhood in an action-based explorative research approach, gain insight in the sense of place, values and motivations of the citizens and analyse if this can lead to agency and participation in the green development of this urban area.

This project is part of the wider programme of KIGO, ‘Green education in the city’, aimed at cooperation between educational institutions to enhance green knowledge and green education in the city. This means that the plan is to combine the work of the student with complementary research and implementation activities by other students from for example AOC Terra in Groningen. For this research one or more master students in social sciences are requested. The implementation and starting date of the project is flexible and can be further discussed with the local commissioner, chairman of the Working Group and with Frans Traa, coordinator of the KIGO programme.

Interested students can contact L.G. (Ina) Horlings, Rural Sociology Group, lummina.horlings@wur.nl.

Thesis: Studying the social effects of community gardens on the wider neighbourhood

3973780265_157e56b55fThis thesis concerns community gardens and their influence on the wider neighbourhood, especially people not involved in the gardens. The starting assumption is that people maintaining and working in community gardens meet others by doing so. That way these gardens create or strengthen their social relations. However, not all residents of the local community are involved in the community gardens and the gardens may be maintained by people from outside of the direct neighbourhood. To what extent does the social cohesion that exists and is grown at the community garden ‘spread’ beyond that garden, into the neighbourhood? Do local residents that are not involved benefit from the social cohesion created by the gardeners? (I.e. because they see the neighbourhood being beautified, because they stop and talk to those working in the garden, because they feel that something is brooding…). Continue reading