Ede in kaart – uitwerking visie rond thema ‘Sociaal en Gezond’ door studenten WU

Een groep studenten heeft in kader van ‘Academic Consultancy Training’ een opdracht uitgewerkt voor de gemeente Ede. Afgelopen vrijdagochtend is dat aan de gemeente gepresenteerd en in de middag ook aan onze leerstoelgroep op zorgboerderij Makandra in Ede. Hieronder de Samenvatting. Voor meer informatie: hanne.bookelmann@wur.nl.

Ede strategie

Samenvatting De gemeente Ede heeft in 2014 de visie ‘Ede, de Proeftuin voor Food’ opgesteld. Voor het uitdragen van deze visie is een samenwerkingsverband aangegaan dat bestaat uit de gemeente Ede, het NISB, de academische werkplaats AGORA en de Alliantie Voeding Gelderse Vallei. Het opstartende karakter van het samenwerkingsverband vraagt om een eerste stap in het concretiseren van de voedselvisie. Naar aanleiding daarvan is een projectteam vanuit de Wageningen University ingeschakeld. Het doel van het eindresultaat is een aanzet te geven voor de invulling van de strategische agenda voor het realiseren van de visie ‘Ede, de Proeftuin voor Food’ op het thema ‘Sociaal en Gezond’.

Continue reading

Voedselvisie “Ede, de proeftuin voor Food”

Door Lara Sibbing, MSc-student Organic Agriculture (contact: lara.sibbing@wur.nl)

Voedselvisie EdeTijdens mijn stage bij de gemeente Ede heb ik bijgedragen aan het opstellen van een beleidsvisie rond voedsel. Dit heeft geresulteerd de notitie ‘Ede, de Proeftuin voor Food’ die in het voorjaar aan het college van B&W is aangeboden.De voedselvisie van Ede is te downloaden van de webpagina Ede kiest voor Food waar ook een korte toelichting wordt gegeven.

Met deze visie, die voortborduurt op de toekomstvisie Ede 2025, laat de gemeente Ede zien waar zij op in wil zetten op foodgebied: proeftuin voor Food worden door Ede en Edenaren, bedrijven en organisaties te stimuleren en te inspireren op drie hoofdthema’s: (1) Innovatieve bedrijvigheid in de regio, (2) Sociaal & Gezond en (3) Onderwijs & werkgelegenheid. De nieuwe gemeenteraad zal zich binnenkort over de voedselvisie buigen. Op dit moment wordt er hard gewerkt om samen met Edenaren een strategie op te stellen om de doelstellingen uit de visie te bereiken.